خصوصیات ملات سیمانی

خصوصیات ملات سیمانی : مرغوبترین و رایج‌ترین ملات مورد استفاده در ساختمان ملات ماسه سیمان است.

در ساخت ملات ماسه سیمان از ماسه شسته و سیمان استفاده می‌شود.

مقدار سیمان مورد مصرف در ملات ماسه سیمان بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است.

در ملات ماسه سیمان میزان خاک موجود (ریزدانه) در ماسه نباید از ۵ درصد حجم آن تجاوز کند.

ملات سیمانی - صنایع سنگ سوان

 

متداول‌ترین نسبت ماسه وسیمان در کارگاه‌ها یک قسمت حجمی سیمان و ۵ قسمت حجمی ماسه است.

ملات ماسه سیمان را باید به مقدار کم ساخت بطوری که از زمان مخلوط کردن دانه با آب تا پایان مصرف آن حداکثر بیش از ۲ ساعت طول نکشد.

اگر ملات ماسه سیمان را با ملات ساز درست می‌کنیم حداقل ملات در حدود ۳ دقیقه باید درون ملات ساز بچرخد.

اگر ملات را با دست (روش دستی) درست می‌کنیم ابتدا باید سیمان و ماسه را با بیل دو بار برگردان نمود.

بهترین آزمایش تشخیص برای پراکندگی یکنواخت سیمان در ماسه رنگ یکنواخت آن می باشد.

رنگ ملات ماسه سیمان باید متمایل به رنگ سبز باشد.

باید حتماً از ساختن آخوره (آبخوره) خودداری نمائیم. زیرا آخوره دانه‌های سیمان را که سبک‌تر وریزتر بوده همراه آب شسته و به قسمت‌های پایین ملات برده و یکنواختی سیمان را در ملات از بین می‌برد و باعث ناهماهنگی ملات می‌گردد.

 

اسکرول به بالا