خصوصیات ملات آهکی

خصوصیات ملات آهکی : ملات‌های آهکی در ایران پیشینه‌ی ۳۰۰۰ ساله دارد.

ملات گل آهک ارزان‌ترین وضعیف‌ترین ملات است واستانداردی برای آن تعیین نشده است.

ماده چسبنده در ملات گل آهک، آهک شکفته می‌باشد.

ملات گل آهک یک ملات آبی است و برای رسیدن به مقاومت مطلوب باید در مجاورت رطوبت قرار گیرد.

میزان آهک مورد نیاز در ملات گل آهک حدود ۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است.

 ملات آهکی - صنایع سنگ سوان

 

خصوصیات ملات آهکی :

شفته همان ملات گل آهک است که به آن قلوه‌های سنگ اضافه می‌کنند.

از شفته بیشتر در پی سازی یا زیر سازی راه‌ها استفاده می‌شود.

به شفته پر آهک شفته تیزان هم گفته می‌شود.

شفته تیزان برای جاهایی که نیاز به پی قوی و با استحکام بیشتر باشد بکار می‌رود.

ملات گل آهک و شفته آهکی در هوای گرم ومرطوب سریعتر می‌گیرد ومقاوم‌تر می‌شود.

اگر در ملات گل آهک بجای خاک از ماسه کفی استفاده شود به آن ملات ماسه آهک گفته می‌شود.

از ملات ماسه آهک برای سطوحی که در جوار رطوبت هستند هم می‌توان استفاده کرد.

آهک مورد نیاز در ملات ماسه آهک ۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب ماسه است.

ملات ماسه آهک بیشتر در دیوار چینی کاربرد دارد.

ملات ماسه آهک تا چندین روز باید مرطوب نگهداشته شود در غیر اینصورت فعل وانفعالات شیمیائی آهک در ملات مذکور متوقف شده وملات می‌سوزد.

اسکرول به بالا