کیورینگ بتن – کیورینگ سنگ مصنوعی سمنت پلاست

کیورینگ بتن : نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی یکی از عوامل مهم و اثر گذار در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد. این ماده با ایجاد فیلم غیر چرب بسیار نازکی روی سطح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمدهای از تابش نور خورشید و جلوگیری از بالا رفتن دمای سطح، از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری به عمل می آورد. از خواص و اثرات این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد فیلم غیر چرب بر روی سطح بتن

جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام بر روی آب بتن

عدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگه داشتن بتن

محبوس نمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش هیدراتاسیون

جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن

کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن

جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن

بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی

بدون ممانعت از پیوستگی لایه های بتنی

 

کیورینگ بتن

این ماده در مواردی همچون موارد زیر کاربرد دارد:

بتن ریزی در مناطقی که در معرض تابش شدید نور آفتاب می باشد

بتن ریزی در مناطق بادخیز و در معرض جریان باد

اجرای بتن در مناطقی که امکان آبپاشی و مرطوب نگهداشتن بتن محدود می باشد

بتن ریزی در مقاطع گسترده و وسیع

اسکرول به بالا