مصالح نوین ساختمانی (قسمت دوم)

سیمانی که از خودش نور تولید میکند:

در پاسخ به مدلهای ساختمانی جدید، دکتر خوزه کارلوس روبیو از دانشگاه UMSNH موریلیا، سیمانی را با ظرفیت جذب و تابش انرژی نورانی تولید کرد تا سیمانی با قابلیت و تطبیق پذیری بیشتر به لحاظ بهره وری در انرژی ارائه کنند.

مصالح نوین ساختمانی (قسمت دوم)

سبکترین تقویت کننده (آرماتور) ضد زلزله جهان:

آزمایشگاه شرکت ژاپنی Seiren Komatsu فیبر کربنی ترموپالستیکی ایجاد کرده که Rod Strand CABKOMA نام دارد. فیبر کربن با فیبر معدنی و مصنوعی پوشانده میشود و سپس روی آن یک رزین ترموپالستیک اضافه میشود. این فیبر جدید که توسط کنگو کوما معمار ژاپنی ساخته شده، در فضای خارجی دفتر مرکزی این شرکت ژاپنی تست شد.

 

مبلمان زیست تخریب پذیر ONE Terreform :

اگر صندلی شما از کمپوست ساخته شده باشد، چه میشود؟ این سؤال به وسیله یک سری آزمایشهای بیولوژیکی که در طی آن نیمکتهایی ساخته میشد که به جای تولید، رشد میکنند، مطرح گردید! Terreform ONE و Genspace با هم دو صندلی بیوپالستیک با فرایندهای مشابه ساختند: اولین مورد، یک صندلی دراز و کشیده است که با یک سری قسمتهای دنده مانند سفید در یک فرم پارامتریک و با یک محافظ در قسمت فوقانی، شکل داده شده است. دومین مورد هم یک صندلی مخصوص کودکان است که از بخشهای به هم پیوستهای تشکیل شده که میتواند با پیچ و تاب صندلی به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 

مصالح نوین ساختمانی

مشاهده قیمت بروز محصولات

برای مشاوره جهت انتخاب محصول و دریافت اطلاعات با ما تماس بگیرید. شماره تلفن های “سنگ مصنوعی سوان” 

 

اسکرول به بالا