انواع سنگفرش بتنی برای محوطه سازی

امروزه یکی از مصالح پر کاربرد در محوطه سازی بخش های مختلف ساختمان یا شهر از سنگفرش بتنی استفاده می شود. انواع سنگ فرش ها به صورت گسترده در بازار موجود هستند. در این مقاله با انواع مختلف سنگفرش بتنی و موارد کاربرد هر یک از آن ها آشنا خواهیم شد.