بازاریابی سنگ مصنوعی

بازاریابی سنگ مصنوعی ساختمانی

بازاریابی سنگ مصنوعی ساختمانی : منظور از بازاریابی سنگ اینست که بتوانیم سنگ تولیدی را با قیمت مناسب و در زمان و مکان مناسب عرضه کنیم و برنامه ای برای ارائه مناسب آن داشته باشیم. بطور ساده باید به چهار سوال مهم پاسخ دهیم: آیا سنگی که به مشتری پیشنهاد می دهیم پاسخگوی نیاز خریدار …

بازاریابی سنگ مصنوعی ساختمانی Read More »