آشنایی با نحوه ساخت انواع ملات

امروزه ملات ها در ساختمان سازی کاربردهای بسیار وسیع و گسترده ای دارند. در کل ملات به ترکیبی از مواد پرکننده و مواد چسبنده گفته می شود که جهت چسباندن انواع مصالح ساختمانی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. هنگام ساخت انواع ملات باید به نکات بسیار زیادی توجه نمود.