مزایای استفاده از روش اتوماتیک تولید موزاییک پلیمری

به کف‌پوش های کاملاً متراکم که با استفاده از فرآیند پلیمریزاسیون، لرزش روی میز ویبره موزاییک پلیمری گفته می شود. این نوع موزاییک با استفاده از روش های مختلف تولید می شود و یکی از روش ها برای تولید موزاییک پلیمری استفاده از دستگاه های اتوماتیک می باشد. در این مقاله مزایای استفاده از روش اتوماتیک را برای تولید موزاییک ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.