مدل چرمی حاشیه دار

ویژگی های موزاییک برای استفاده در مناطق سردسیر

ویژگی های موزاییک برای استفاده در مناطق سردسیر: موزاییک مورد استفاده در مناطق سردسیر بایستی مقاومت لازم را در برابر یخ زدگی را داشته باشد. یکی از مهمترین فاکتورها جهت انتخاب نوع موزاییک در مناطق سردسیر، جذب آب موزاییک می باشد. در صورت استفاده از موزاییک با جذب آب بالا امکان یخ زدگی و در …

ویژگی های موزاییک برای استفاده در مناطق سردسیر Read More »