مقایسه روش تولید دستی موزاییک پلیمری با روش اتوماتیک آن

از آنجا که هزینه استفاده از موزاییک های پلیمری تقریباً مناسب می باشد استفاده از این نوع موزاییک ها همواره در حال افزایش است. روش های مختلفی برای تولید این نوع موزاییک وجود دارد. از این رو در این مقاله قصد داریم تا روش دستی تولید این نوع موزاییک را با روش اتوماتیک آن مقایسه کنیم.