آشنایی با مراحل نصب موزاییک پرسی

موزاییک پرسی در ساختمان سازی و کف سازی کاربرد بسیار زیادی دارد و برای نصب آن به نحو احسنت باید از دستورالعمل های مهم پیروی نمایید. می توانید برای زیباسازی سطح موزاییک شده از برش های موزاییک یا رنگ های مختلف آن استفاده نمایند. پس از نصب نیز تا 48 ساعت روی کف مورد نظر رفت و آمد نکنید.