ملات چیست و آشنایی با انواع ملات ساختمانی

ماده ای خمیری و چسبنده که در صنعت ساختمان سازی کاربردهای وسیع و گسترده ای دارد ملات نامیده می شود. می توانید از ملات برای چسباندن انواع مصالح ساختمانی به یکدیگر استفاده نمایید. ملات ها به طور کلی به دو دسته ملات آبی و ملات هوازی طبقه بندی می شود.