آشنایی با انواع ملات و اطلاعاتی مختصر در رابطه با هر یک از آن ها

به ماده ای خمیری شکل که از مواد چسباننده و مواد پرکننده تشکیل می شود ملات گفته می شود. این ماده اغلب در ساختمان سازی و بخش های مختلف آن مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه انواع آن در ایران کاربردهای وسیع و گسترده ای یافته اند. در این مقاله با انواع آن آشنا خواهید شد.