بررسی جامع و کامل مشخصات و ویژگی های موزاییک واش بتن

واش بتن نیز همانند موزاییک های پلیمری از تراکم و استحکام بیشتری برخوردار می باشند و اما تفاوت این نوع موزاییک با موزاییک پلیمری مواد اولیه متفاوت می باشد. این نوع موزاییک ها نیز در انواع طرح ها و رنگ ها تولید می شوند و هنگام انتخاب مدل آن باید شرایط آب و هوایی و مکان مورد نظر را مد نظر خود قرار دهید.