محوطه سازی شگفت انگیز باغ با استفاده از موزاییک باغ

موزاییک باغ بیشتر برای محوطه سازی باغ ها و یا حتی حیاط ها مورد استفاده قرار می گیرند. موزاییک شیاردار و موزاییک پلاکی از مشهورترین و رایج ترین موزاییک های باغی هستند که در ایران بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع موزاییک ها از مقاومت نسبتا بالایی در برابر یخ زدگی برخوردار هستند.