جدول سیمانی

انواع جدول خیابانی

جداول بتنی خیابانی یکی از پر کاربرد ترین مصالح مصرفی برای ایمن سازی و جداسازی خیابان ها ،کوچه ها و محوطه سازی و …هستند

که به صورت پیش ساخته و از جنس بتن می باشند.