کف پوش بتنی آی شکل

کفپوش بتنی ترافیکی آی شکل

کفپوش بتنی ترافیکی آی شکل کفپوش پاپیونی ، یکی ازانواع کفپوش های بتنی میباشد  ، که ممکن است آن را به نام کفپوش دمبلی یا آی – شکل نیز بشناسید .و عمدتا برای ایجاد سطوح پیوسته بکارمیروند. این محصول برای کلیه محوطه‌ها با تردد بالا یک گزینه مناسب است. سازه  بتنی با توجه به نوع طراحی شکل خود ،  …

کفپوش بتنی ترافیکی آی شکل Read More »