کول سیمانی

گوم سیمانی چیست ؟

گوم بتنی یا گوم سیمانی ، از مصالحی است که در ساخت چاه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته و از ریزش خاک جداره چاه جلوگیری می نماید.