کیورینگ بتن

کیورینگ بتن – کیورینگ سنگ مصنوعی سمنت پلاست

کیورینگ بتن : نگهداری صحیح از بتن پس از اتمام عملیات بتن ریزی یکی از عوامل مهم و اثر گذار در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد. این ماده با ایجاد فیلم غیر چرب بسیار نازکی روی سطح بتن علاوه بر انعکاس بخش عمدهای از تابش نور خورشید و جلوگیری از بالا رفتن دمای سطح، …

کیورینگ بتن – کیورینگ سنگ مصنوعی سمنت پلاست Read More »