ملات گچ و خاک

خصوصیات ملات گچ و خاک

خصوصیات ملات گچ و خاک مشخصات کلی ملات ها: از نظر نحوه خودگیری، ملات‌ها به دو دسته هوایی و آبی دسته‌بندی می‌شوند. خاصیت چسبندگی در ملات باید حداکثر یکی دو ساعت پس از مصرف در ملات ظاهر شده وپس از ده الی دوازده ساعت به حداکثر خود برسد. ملات باید نفوذ پذیر باشد تا بتواند …

خصوصیات ملات گچ و خاک Read More »