معرفی موزاییک اصفهان و مزایای بهره مندی از آن

اصفهان از جمله شهرهای صنعتی و گردشگری ایران است. در این محدوده ویژگی های صنعتی و فرهنگی به شکل منحصر به فردی با هم عرضه می گردند. این ویژگی های ترکیبی در موزاییک اصفهان به خوبی قابل مشاهده است. تلفیق هنر و صنعت در این موزاییک ها، طرح های زیاد و با دوام را خلق می کند.